12.1.18

ESMA VE SIFAT-I NEBİ NOTLARI - ( ZÂT-I EKREM A.S.M )

 “ Bismillâhirrahmânirrahim..”

2- ZÂT-I EKREM ( A.S.M )

Anlamı: Çok cömert, her şeyin iyisi, faydalısı. Kerem ile muttasıf, ihsan ve inayet sâhibi. Şerefli ve izzetli. Muhterem, müsamahakâr zât olan Muhammed A.S.M…

…Şimdi, şu zâtın delâil-i sıdkı ve berâhin-i nübüvveti, yalnız mu’cizâtına münhasır değildir. Belki, ehl-i dikkat için, hemen umum harekâtı ve ef’âli, ahval ve akvâli, ahlâk ve etvârı, sîret ve sureti, sıdkını ve ciddiyetini ispat eder. Hattâ, meşhur ulema-i Benî İsrailiyeden Abdullah ibni Selâm gibi pek çok zâtlar, yalnız o Zât-ı Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın simasını görmekle, “Şu simada yalan yok; şu yüzde hile olamaz” diyerek imana gelmişler. On Dokuzuncu Mektup | İkinci Nükteli İşaret

“Hiç şüphesiz sen pek büyük bir ahlâk üzerindesin.” Kalem Sûresi, 68:4.


BU İSMİN/SIFATIN HAKİKATİNE DAİR;

Risale-i Nur’da Peygamberimizin A.S.M kerem sıfatı en ziyade olarak Resul-u Ekrem olarak kullanılmaktadır. Bu kerem vasfı O’nun İslamiyet’i tebliğindeki feragatı,din için girilen mücadelelerdeki sebat ve fedakarlıkları,maddi ve manevi sahip olduklarını Ümmeti ile paylaşmasında cömertliği..yine “Bütün eşya ve eflâki senin için yarattım, Habibim” fermanına, “Ben de senin için onların hepsini terk ve feda ettim” diye cevap vermesi ile yüksek mertebesi aşikar olur.
Üstadımızın Şuaat, Marifetü`n-Nebi ‘de ifade ettiği şekliyle baktığımızda ise karşımıza Ahlak-ı aliyesi ile Mü’cize-i Fıtrat bir zat-ı ekrem görünecektir. Şöyle ki; 

"İnsanların sireten ve sureten en cemili (beden ve ruh güzelliği) ve en halimi (Yumuşak huylu olması) ve en sabiri (Olağanüstü bir sabır sahibi olması) ve en şakiri (İnsanların en şükredicisi olması) ve en zahidi (dünyayı kalben tam terk etmesi)ve en mütevazıı (insanların en alçak gönüllü olanı olması) ve en afifi (İnsanların en namuslu ve temizi olması) ve en cevadı ve kerimi (İnsanların en cömert ve ikram edeni olması)ve en rahimi (İnsanların en şefkatlisi olması)ve en adili; (İnsanların en adaletli olanı olması)herkesten ziyade mürüvvet, vakar, afüvv, sıhhat-i fehm, şefkat gibi ne kadar secaya-yı aliye varsa, en mükemmel bir fihriste-i nuranisidir.. A.S.M…

..Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm hilkaten en mutedil bir vaziyette ve en mükemmel bir surette halk edildiğinden, harekât ve sekenâtı itidal ve istikamet üzerine gitmiştir.

Siyer-i Seniyyesi kat’î bir surette gösterir ki, her hareketinde istikamet ve itidal üzere gitmiş, ifrat ve tefritten içtinap etmiştir. Lem'alar / On Birinci Lem'a

SÜNNET-İ SENİYE NOKTASINDA BU İSİM/SIFATTAN HİSSEMİZ;


“De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin.” Âl-i İmrân Sûresi, 3:31.

âyetinde i’câzlı bir îcâz vardır. Çünkü çok cümleler bu üç cümlenin içinde derc edilmiştir. Şöyle ki:

Şu âyet diyor ki: “Allah’a (celle celâluhu) imanınız varsa, elbette Allah’ı seveceksiniz. Madem Allah’ı seversiniz; Allah’ın sevdiği tarzı yapacaksınız. Ve o sevdiği tarz ise: Allah’ın sevdiği zâta benzemelisiniz. Ona benzemek ise, ona ittibâ etmektir. Ne vakit ona ittibâ etseniz, Allah da sizi sevecek. Zaten siz Allah’ı seversiniz, tâ ki Allah da sizi sevsin.”


Lem’alar

.